දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

පොලීසිය ඉටුකරන්නේ අතිගරු ජනාධිපති තුමාගේ නියෝගයි.පොලිස්පති තුමාගෙන් ප්‍රකාශයක්

www.helawedarala.lk

Read more පොලීසිය ඉටුකරන්නේ අතිගරු ජනාධිපති තුමාගේ නියෝගයි.පොලිස්පති තුමාගෙන් ප්‍රකාශයක්

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුංදර මහතාට බංකොළොත් දේශපාළුවන් කරන අපහසවලට එරෙහිව හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්චාව..වීඩියෝ..

www.helawedarala.lk සුරකිමු මහජන බලය

Read more පොලිස්පති පූජිත් ජයසුංදර මහතාට බංකොළොත් දේශපාළුවන් කරන අපහසවලට එරෙහිව හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය පැවැත්වූ මාධ්‍ය සාකච්චාව..වීඩියෝ..

පොලිස්පති තුමා කුඩාදරුවන් හා දෙමාපයියන් සදහා කල හරවත් දේශනය වීඩියෝ

Read more පොලිස්පති තුමා කුඩාදරුවන් හා දෙමාපයියන් සදහා කල හරවත් දේශනය වීඩියෝ

මහජන පොලිස්පති පූජිත් ජයසුංදර මහතා මධ්‍යට කල පැහැදිලි කිරීමක්..සිද්දිය පැරනි වුවද කෙතරම් පහපත් ප්‍රකාශද.www.helawedarala.lk

Read more මහජන පොලිස්පති පූජිත් ජයසුංදර මහතා මධ්‍යට කල පැහැදිලි කිරීමක්..සිද්දිය පැරනි වුවද කෙතරම් පහපත් ප්‍රකාශද.www.helawedarala.lk

පොලිස්පතිට මඩගැසීමට විරුද්ධව හෙළහඩ සංවිධානය පෙරට

www.helawedarala.lk  දේශපානයකරන හොරු කන්ඩායමක් ලංකාවේ ජනහිතකාමී බෞද්ධ පෙලිස්පති වරයාට යම් කංඩායම් උපයෝගී කරගනිමින් අපහස කිරීමට විරුද්ධව මාධ්‍ය දැනුවත්තර විරෝදතාවයක් පැවැත්වීමට හෙළහඩ ජාතික ව්‍යාපාරය තීරනය කරඅැත.ඉදිරි දින කිහිපය තුල කොළඹදී මාධ්‍ය දැනුවත්කිරීම සිදුවනු අැත.සිංහළකමට පහරගැසීමෙ කුමන්ත්‍රනයක මූලාරම්භය ලෙස කීර්තිමත් පොලිස්පති වරයාට පහරගැසීම අාරම්භකරඅැති අතර මෙය පසුපස රටට විනකල හොරු හා විදේශ බලවේගද සිටින බවයි හෙළහඩ ජාතික …

Read more පොලිස්පතිට මඩගැසීමට විරුද්ධව හෙළහඩ සංවිධානය පෙරට

නීතියට බියවූ හොරුරැල පසුගිය සමයේ හොරකම්කල මුදල් යෙදාගනිමින් පොලිස්පතිතුමාට අපහසකරයි.

කළ හොරකම් එලිවෙන මොහොතක එ් කුනු වසාගැනීමට පැරනි රජයේ සිටි හොරු රැල ෂරීක්ෂන නිසිපරිදි ක්‍රියාත්මක වීම නැලක්වීමට බොරු මවාපාමින් තමන්ගේ හොර සට්ටම්බියන් යෙදාගනිමින් පොලිස්පති තුමාට මඩගැසීමේ කුමන්ත්‍රනයක් ක්‍රයාත්මක කර අැත. සමහර සංවිධාන අද ඊයේ හතු පිපෙන්නාක්මෙන් බිහිවූ එ්වායි.එ් සමහර පුද්ගලයන් කුඩාදරුවන් දූශනයකර දඩුවම් ලැබූවෝය.මේ මඩගැසීම් පිටුපස එ්කාබද්ධ විපක්ශද පසුගිය රජය අපහසුතාවයට පත්කල හොරකම් විශාල වශයෙන් …

Read more නීතියට බියවූ හොරුරැල පසුගිය සමයේ හොරකම්කල මුදල් යෙදාගනිමින් පොලිස්පතිතුමාට අපහසකරයි.