ස්‌විස්‌ ඉංජිනේරුවා බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ නවතම උපාංගයක්‌ නිපදවයි

0
12

ස්‌විස්‌ ඉංජිනේරුවා බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ නවතම උපාංගයක්‌ නිපදවයි

excavator D 250

බිම්බෝම්බ ඉවත්කිරීමේ නවතම සන්නාහ රථය නිපදවීමට ස්‌විස්‌ ඉංජිනේරු පෙඩ්රික්‌ ගුවර්නේට හැකිවී ඇත. ටොන් 12 ක්‌ බරැති මෙම උපාංගය එක්‌ස්‌කැවේටර් නමින් හඳුන්වනු ලබයි. බිම් බෝම්බ ඉවත්කරන 300 කගේ කාර්යාභාරය ඉටුකිරීමට මෙම උපාංගයට හැකිවේ.

ඩී 250 නමැති මෙම උපාංගයට ගස්‌ අසල ඇති බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට හා ඒවා පුපුරුවා හැරීමක්‌ද හැකිවේ.

බිම්බෝම්බ නිසා මේ වසරේදී 6460 කට අධික පිරිසක්‌ මරුමුවට පත්වී ඇත.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න

ඔබගේ අදහස දක්වන්න
ඔබගේ නම