වවුනියාවේ සමස්ත ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 65 ඉක්මවයි

0
19

වවුනියාවේ සමස්ත ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට 65 ඉක්මවයි

  වවුනියාවේ සමස්ත ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සියයට  65 ඉක්මවයි

පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ජන්ද දායකයින්  65% වැඩි ප්‍රමාණයක් ‍අද(10) සවස වන විට ඡන්දය ප්‍රකාශ කොට ඇති බව වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පවසයි.

විදානපතිරණ මහතා පැවසූවේ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද දායකයින් 114,599 දෙනෙකු ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති බවයි.

වවුනියාව පළාත් පාලන ආයතන වෙනුවෙන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 148 කදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන යොදා ඇති බවද දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරිවරයා සඳහන් කළේය.

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න

ඔබගේ අදහස දක්වන්න
ඔබගේ නම