නිවැරදිව මේක්-අප් (Makeup) එකක් කර ගමුද?

0
21

විලාසිතා කිරීම මගින් කාන්තාව තවත් ලස්සන කරනවා. තමන්ගේ සමේ පැහැයට සරිලන මෙන්ම අඳින අැඳුමට ගැලපෙන අාලේපන ගැල්වීම සිරිතක්. නමුත් ගොඩක් කාන්තාවන් මේ ගැන හරියටම දන්නෙ නැහැ.

 

1 පියවර

පළමුව සම පිරිසිදු කර ගන්න. ඒ සඳහා ඔබ භාවිතා කරන ෆේෂ් වොෂ් (Face Wash) එකක් භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුයි.

 

2 පියවර

දැන් හොඳින් සෝදා ගත් මුහුණේ තෙත ඉවත් කර ටෝනර් (Toner) එකක් මුහුණට ස්ප්‍රේ කරන්න. නැති නම් තෙත පුළුන් කැබැල්ලකට ටෝනර් තවරා මුහුණේ ආලේප කරන්න. ඒ සඳහා මධ්‍යසාර රහිත කියුකම්බර් ටෝනර් එකක් භාවිතා කරන්න.

 

3 පියවර 

කැළැල් තිබේ නම් පෑන් ස්ටික් (Pan stick) එකෙන් කැළැල් මකා ගන්න.

 

4 පියවර  

පෑන් කේක් එක තෙත ස්පොන්ජ් එකකින් මුහුණෙහි සහ බෙල්ලෙහි ආලේප කරන්න. ස්පොන්ජ් එක හොඳින් සෝදා වේලා තබා ගෙන ප්‍රයෝජනයට ගන්න අමතක කරන්න එපා. පෑන් කේක් වර්ණය සමට ගැලපෙන සේ තෝරා ගන්න.

 

5 පියවර 

ටිෂූ එකකින් තෙත මාත්තු කරන්න.

 

6 පියවර 

කම්පැක්ට් පවුඩර් ( Compact Powder) එක ආලේප කරන්න. කම්පැක්ට් පවුඩර්  එක සමට වඩා පාටක් අඩුවෙන් තෝර ගන්න. කම්පැක්ට් පවුඩර් ආලේප කිරිමේදී බ්‍රෂ් එකකින් පහළට ආලේප කරන්න. සමට පවුඩර් ටිකක් වැඩියෙන් ආලේප කරන්න වගබලා ගන්න.

 

6 පියවර

ඇහි බැම සකස් කිරීම. මෙහිදී මතක තබා ගත යුතු වන්නේ මුහුණ පිරිසිදු කර ගැනීමට ප්‍රථම ඇහි බැමිවල අනවශ්‍ය රෝම ගළවා සකස් කර ගැනීමයි. ඇහිබැම සකස් කිරීමේදී කෙටි ඉරිවලින් අදින්න.

 

 

7 පියවර

අයි ෂැඩෝ ( Eye Shadow) ගැල්වීම. නවතම විලාසිතාව වන්නේ ස්වභාවික පාට ආලේප කිරීමයි. බේජ් කලර්ස් බොහෝ විට යොදා ගනු ලබයි. මුළු ඇසටම ලයිට් බේජ් කලර් (Beige Colour) එක ආලේප කිරීම විලාසිතාවයි. ඇස ඇරෙන තැනට (Crease Line) පාට ටිකක් තද කළ යුතු ය. ඇතුළතට මැද පාටක් සහ ඇස් කොනට ටිකක් තද පාටක් ආලේප කළ යුතුයි. ඇස් පිහාටු මත පාට විහිදී යන ලෙස සකස් කර ගත යුතු ය.

 

8 පියවර

අයි ලයිනර් (Eye Liner). ඇස් යට හැඩ ගැන්වීමේදී යට ලයිනර් එක තද පාටින් කළ යුතු අතර මේ සඳහා අයි ලයිනර් පෙන්  එකක්  භාවිතා කරන්න. කාජල් එක භාවිතා කිරීමේදී තෙල් ගතිය නැති එකක් තෝරා ගන්න. කාජල් එක භාවිතා කිරිමේදී ඉතා සීරුවට අයි ලයිනර් ඇඳ ගන්න.

 

9 පියවර

අයි ලෑෂ්ස් (Eye Lash)  සඳහා මස්කාරා භාවිතා කරන අතර යට සිට උඩට ප්‍රවේශමෙන් ආලේප කරන්න. මස්කාරා ආලේප කර වේලෙන තුරු ඇස් අරින්නේ නැතුව මඳ වේලාවක් සිටිය යුතු ය.

 

10 පියවර  

බලෂර් ආලේප කරන්න. දුඹුරු, තද රෝස වැනි වර්ණකයක් තෝරා ගන්න.

 

11 පියවර  

ලිප්ස්ටික් ආලේප කිරීම. වර්තමානයේ තොල වටා තද වර්ණයෙන් ඉරි ඇදීමක් සිදු නොකරයි. ඒ සඳහා  තෝරා ගන්නා ලිප්ස්ටික් වර්ණයට සමාන වර්ණයකින් තොල වටේ ඇඳ ලිප්ස්ටික් ආලේප කරන්න. වර්තමනයේ ලිප්ස්ටික් විලාසිතාව රතු වර්ණයයි.

 

Originally posted 2017-10-10 14:51:15. Republished by Blog Post Promoter

ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න

ඔබගේ අදහස දක්වන්න
ඔබගේ නම