දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

හෙල වෙද පරළ වෙද පරම්පරා සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සොයා බැලීමක් කිරීමට හෙළ වෙද රාළ .වෙබ් අඩවිය සහ හෙළ වෙද රාළ පුද්ගලික සමාගම තීරණය කර ඇත සම්බන්ධයෙන් ඔබ දන්නා කරුණු කාරුණිකව අප වෙබ් අඩවිය වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන මෙන් මෙසේ ඔබට ඇරයුම් කරන්නෙමු පාරම්පරික හෙළ සිංහල වෙදකම පිළිබඳව ඔබ සතුව යම් දැනුමක් ඇත්නම් කාරුණිකව අප හා එක්වන මෙන් ඔබ වෙත ආරාධනා කරන්නෙමු ශ්‍රී ලංකාවේ වසර ගණනක් තිස්සේ පවතින දියවැඩියාව පිළිකා ඇදුම ආතරයිටීස් වැනි රෝග හෘදයාබාධ නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් ද මේ වෙනවිට අහිමි වෙමින් පවතී. 

පිළිවෙතක් හෙළ වෙද පරම්පරා අභාවයට යාමත් ්පරාවෙන් පරම්පරාවට නියමිත ලෙස වෛද්‍ය ක්‍රම ප්‍රචලිත නොකිරීම නිසා සිංහල වෙද ක්‍රම ක්‍රමයෙන් විනාශ වෙමින් පවතී මේ සඳහා රජය විසින් කොතෙකුත් උත්සාහ දැරුවද හෙළ වෛද්‍යවරුන් මෙම ක්‍රමවේදයන් පිළිගැනීම්ට මැළි වීම නිලි වීම නිසා අප අතරෙන් වටිනා වෛද්‍ය ක්‍රම ගිලිහී යමින් පවතින අතර පාරම්පරික රෝග වැඩිවෙමින් පවතී උදාහරණයක් ලෙස බටහිර වෙදකමෙහි දියවැඩියාව පිළිකාව ආබාධ වැනි රෝග සඳහා නිශ්චිත පිළියම් නොමැති බව අප කාගේත් දැමීමයි ඈත ප්‍රදේශවල වෙසෙන ගැමි හෙල වෙද මහතුන් සතුව මෙම රෝග ජයගැනීමේ වෛද්‍ය ක්‍රම පවතින බව හෙළ වෙද රාළ පුද්ගලික සමාගම විසින් සමීක්ෂණයකින් අනතුරුව සොයාගෙන ඇත

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *