දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

U

K Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn

මා ඔබේ පුතු බව පවසන් ලොවට රහසින්

අම්මා බඩගිනි මට …බත් නැද්ද .. ආ ..පුතු ඇහැරුනා ද ..ම්ම් .. මේ ඉන්නේ පුතු ඇහැරලා ඉතින් … අපි ආච්චම්මගෙන් බත් ඉල්ලා ගමු හොදේ.. නිසංසලා වයස අවුරුදු විස්සක් සපිරි රූමත් තරුණියකි. නමුත් වයසට වඩා ඇය ජීවිතය දුක් කම්කටොලු රාශියක් විදී කතකි. ජිවිතේ දශක දෙකක් ගෙවී යන්නට මත්තෙන් ඇය මව් පදවිය ලද්දාය. එමෙන්ම ප්‍රේම සම්බන්ධයකින් විවාහ …

නුබෙ හසරැල් මට වාසනා

දුවේ… නැගිටපන්… අද වැඩට යන් නැද්ද? ” අම්මාගේ කැගහිල්ලට මම ඇහැරැනේ එක පිම්මට ofz එකේ කරන්න තියන වැඩ මතක් වෙලා. ඉක්මනට නැගිටලා ලැස්ති වුනේ 6.30 බස් එකේ ඉඳන් යන්න. “අම්මේ මං යනවා…. “පරිසස්මෙන් පලයන් පුතේ…” ඇය හිරැනි. ප්‍රයිවට් ofz එකක එකවුනට් කෙනෙක්. එයාට ඉන්නෙ නංගි අම්මයි අයියයි අප්පච්ච් නැති වුනේ එයා පොඩි කාලේ. ගෙදර හැම …