දුරකථන අංක : 0115248707 |  011 5 940 950 | 011 5 945 750 ෆැක්ස් : 0115942300

පැරණි ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර හා බැඳි සංස්කෘතිය

ආහාර පිළියෙල කිරීමේදීත් ආහාර පිළිගැන්වීමේදීත් පුරාතන සිංහලයාටම අවේණික වූ, ආහාර සමඟ බැඳී තිබූ නොයෙකුත් සංස්කෘතික අංගයන් අප රටේ දකින්නට ලැබුනා. මීට සියවසකට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම ගම්මාන වල මෙම ආහාර හා බැඳි අපූරු සංස්කෘතික අංග ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ පිළිවෙත් හා සිරිත් විරිත් අනුගමනය කරමින්, පිළියෙළ කරන්නා වූ ආහාරයේ පෝෂණීය බව, පිරිසිදු බව හා එහි ගුණ අගුණ පිළිබඳව ඔවුන් විශේෂ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. අද ලිපිය තුළින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අදහස් කරන්නේ අපේ පැරැන්නන්ගේ ආහාර හා බැඳි සම්ප්‍රදාය පිළිබඳව විස්තර ටිකක්. එය වත්පිළිවෙත් වලින් ඔබ්බට ගිය විද්‍යාත්මක බවකින් හා ප්‍රයෝගික බවකින් යුත් බව ඔබට ලිපිය කියවා අවසානයේදී තේරුම් යනු ඇත. මීට අමතරව ආහාර හා බැඳි පුරාණ වත්පිළිවෙත් පිළිබඳව ඔබ දන්නා තවත් දේවල් තියනවනම් comment එකකින් ඒ බව කියන්නත් පුළුවන්.