හමුවීමට වේලාවක්

 1. Free Diagnosis & Brake Checks
 2. Message with photo and video
 3. Expect free call from us
Read more

වැඩ කරන වේලාවන්

සතියේ දින:  08:30 – 17:00
සෙනසුරාදා:  09:00 – 14:00
ඉරිදා:  නිවාඩු
හදිසි අවශ්‍යතා :  011 5 940 950

ආයතනික ස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාව
නො. 169/ඩී මාතලාන නිට්ටඹුව.

Get Directions

අප හා සම්බන්ධ වන්න

011 5 940 950

Fax: 011 5 940 300

අපගේ මෙහෙයුම සහ දැක්ම

අපගේ දැක්ම

හෙළ වෙදකම ආරක්ෂා කරමින් රටේ මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීම

Read more

අපගේ මෙහෙයුම

හෙළ වෙදකම පිලිබද ප්‍රචලිත කිරීම නිවැරදි පුවත් ගෙන ඒම සදහා වෙබ් අඩවියක් පවත්වාගෙන යාම රසාස්වාදනය සදහා ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් පවත්වාගෙන යාම සහ ජාතියට අත්‍යාවශ්‍ය මංගල උත්සව ඇතුලු සියලුම කටයුතු ආවරණය කිරීම සදහා වෙබ් අඩවියක් පවත්වාගෙන යාම පෞරාණික යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් ආරක්ෂා කර ගනිමින් වෘත්තියෙහි නියැලෙන ශ්‍රමිකයන් සදහා අගයක් ලබාදීමට ඔවුන් වෙනුවෙන්ම වෙබ් අඩවියක් පවත්වාගෙන යාම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන අමතර පංති පවත්වන ගුරු මහතුන් එක් කිරීම සදහා වෙනම වෙබ් අඩවියක් පවත්වාගෙන යාම වැනි අත්‍යාවශ්‍ය කාරණාද අප ආයතනය මගින් සිදු කර ගත හැක.

Read more

අපගේ සේවාවන්

Inspection

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.

More →

Neutra vinyl American Apparel kale chips tofu art party.
Fixie tote bag ethnic keytzar.

Diagnostic

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.

More →

Neutra vinyl American Apparel kale chips tofu art party.
Fixie tote bag ethnic keytzar.

Upgrades

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.

More →

Neutra vinyl American Apparel kale chips tofu art party.
Fixie tote bag ethnic keytzar.

Schedule

services-1
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.
More →

Engine

services-2
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.
More →

Painting

services-3
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.
More →

Detailing

services-4
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.
More →

Tires

services-5
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.
More →

ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

 • How we can help you?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip..

 • How we can help you?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip..

 • How we can help you?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip..

 • How we can help you?

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip..

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or…

Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or…

Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or…

Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or…

Working from home meant we could vary snack and coffee breaks, change our desks or…

අප හා සම්බන්ධ වන්න